Bà chúa kho

Ảnh: Internet

Phận nghèo chẳng được ai cho
Mình đi lễ Bà Chúa Kho, xin tiền
Quá giang đến được cửa đền
Người đâu mà chật như nêm thế này?
Ô tô, xe máy đỗ đầy
Giầu rồi mà vẫn đi vay, lạ đời !
Người vay - Vàng, ngọc khắp người
Thế mà Chúa vẫn mỉm cười duyệt cho
Chắc là Chúa vốn hay lo
Nước chảy chỗ trũng, của kho mới bền…

Tổ tiên mình rõ lành hiền
Ba đời khó vẫn chưa nên chuyện gì
Lòng thành, lễ mọn, xá chi
Bao nhiêu may mắn bay đi hết rồi
Đành xin lộc vãi, lộc rơi
Về làm thơ để cho người ta xem
May ra có được ai khen
May ra nổi tiếng, đỡ thèm giầu sang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét