Tiếng hát người chăn bò

Ảnh: Internet

Đi nào bò ơi…
Suốt đêm bò nhớ cỏ đồi
Nhớ con chim sáo bắt mồi ngang vai
Nắng hồng sóng sánh ban mai
Bò đi… tiếng mõ vọng dài lòng khe

Đồi cao lộng gió bốn bề
Cỏ ngon bò gậm no nê cả ngày
Vòng bên kia, lượn bên này
Cỏ xanh, xanh đậm chân mây mượt mà

Ngoan ngoan này chú bê hoa
Chớ quên  lời mẹ ăn xa lạc bầy
Lúa nông trường đã chắc cây
Đừng sang phá ruộng lúa này bê ơi!

Ngân lên tiếng sáo tuyệt vời
Suối xa nghe cũng bồi hồi tiếng reo
Mây ngừng trôi, trời trong veo
Hoàng hôn đọng ở lưng đèo vàng tươi.

Nông trường ngày một thêm vui
Mỗi ngày bò một sinh sôi đầy đàn
Trại chuồng sẽ dựng thêm gian
Bò ơi, mưa núi gió ngàn đừng lo!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét