Gió xuân

Ảnh: Internet

Mua hoa chẳng biết tặng ai
Tặng làn gió nhẹ ban mai qua phòng
Mơn man ve vuốt cánh hồng
Hương hoa theo gió chở lòng ta bay

1961

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét