Hương cau

Ảnh: Internet

Chúng mình chẳng đi với nhau
Cho em gửi chút hương cau theo cùng
Ngày xưa con nhện giăng mùng
Bây giờ dấu cái tương phùng trong tim
Đã yêu nên suốt đời tìm
Phần nổi trôi mất, phần chìm - chìm sâu
Cần gì phải đợi mưa ngâu
Muốn lên tự bắc lấy cầu mà lên
Còn bao nhiêu giấy làm thuyền
Xin ai chớ có bắt đền… người ta

Ngày không nhau - nhớ gọi là...
Ngày có nhau nhớ gấp ba bốn lần
Một mai cạn bể trầm luân
Mảnh duyên kia liệu có phần của anh ?...
Người đi về phía tươi xanh
Ở đây bướm đậu gãy nhành hoa cau
Em ơi đừng đợi kiếp sau
Cùng hương hoa sống cho nhau kiếp này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét