Cổ tháp Bình Sơn

                                              


Bùi Đăng Sinh


Cổ tháp Bình Sơn
                                   
                            


                                  

                                
                                    Cổ tháp Bình Sơn rêu chẳng phong
                                    Nghìn năm  nguyên một sắc tươi hồng
                                    Bao nhiêu dâu bể và tao loạn
                                    Tháp vẫn còn đây với núi sông
                       
                                    Đã mấy vương triều suy lại thịnh
                                    Ông cha từ đá dựng cơ ngơi
                                    Gửi trong lòng tháp niềm tâm sự
                                    Qua nét hoa văn rạng rỡ đời
                                   
                                    Lá đề lượn sóng, dáng rồng bay
                                    Sư tử vờn cầu, hoa cúc dây
                                    Gạch đỏ như còn mang lửa đỏ
                                    Đài sen nâng tháp lẫn trong mây
           
                                    Ai đó một lần qua Lập Thạch
                                    Muốn chắp tơ tình với Bến Then
                                    Sông Lô lưu giữ bao huyền thoại
                                    Để đến bây giờ nhớ Tháp Tiên.
                                                           

                                                                                    B . Đ . S

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét