Chia xa

Ảnh: Internet

Dậu mùng tơi vẫn còn xanh
Hoa cau thơm thoảng bên mành liếp tre
Người từ ngày ấy có nghe
Non tơ sắc cỏ bờ đê mình ngồi
Nói toàn những chuyện của người
Mà say, không biết rằng trời đang mưa
Hai người một cuộc tiễn đưa
Dùng dằng đi, dùng dằng chưa quay về
Mưa nhè nhẹ, gió se se
Bên sông, cây gạo lửa nhoè cành xanh
Người về, nhà cửa tành banh
Kẻ đi biết có nên danh phận gì
Xin đừng trách cứ điều chi
Một mai khắc khoải cũng vì hôm nay
Âm thầm xâu chuỗi thành dây
Ta cùng bói lá cầu may, đợi chờ
Dù mai sau vẫn trong mơ
Còn nguyên lưu luyến, bây giờ chia xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét