Giếng ngọc

Ảnh: Internet

Giếng ngọc đây, người ngọc đâu
Cây thông cổ tích xanh màu xanh xưa
Tóc mây em chải lược thưa
Tôi trao lược bí có vừa lòng em
Mặt gương là mặt giếng Tiên
Ta cùng soi biết có nên nghĩa tình
Ai sinh ra tiết thanh minh
Đem câu xoan ghẹo cho mình hát đôi
Hoa sim nở mấy bông rồi
Tình em vẫn khép cho tôi đợi chờ

Hội Hùng như thực, như mơ
Mai sau… biết đến bao giờ… mai sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét