Tình xa

Ảnh: Internet

Yêu mà chẳng cưới được nhau
Trời sao nắng thế, trầu cau héo rồi
Muốn thôi, lòng chẳng cho thôi
Sông kia bên lở, bên bồi… vẹn nguyên?
Có ai buồn vẫn hồn nhiên
Thẳm sâu dĩ vãng cồn lên mỗi chiều
Nổi chìm một kiếp rong rêu
Trót đeo đẳng, sao chẳng liều một phen
“Em còn nhớ hay đã quên”
Thuở nào gấp giấy làm thuyền vượt mưa
Vì sao từ những ngày xưa
Yêu nhau đến thế còn chưa ngỏ lời

Bây giờ vật đổi sao dời
Gặp nhau dốc đứng cả đời vào nhau
Trách người mặc cả lá rau
Làm đau cho nhớ lần sau mà đừng
Lòng sao lòng cứ ngập ngừng
Rồi đây xuống biển lên rừng lại mong
Đời người như mớ bòng bong
Gỡ đi gỡ lại có xong bao giờ
Yêu thật người tưởng yêu vờ
Muốn tung tăng thấy vướng bờ lại thôi
Trầu cau xưa đã héo rồi
Tình năm xưa vẫn bồi hồi hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét