Góc lưu trữ

Nhà thơ Bùi Đăng Sinh

http://media.nghesi.vn/Bui%20Dang%20Sinh/files/2009/03/bai-aafng-sinh7.jpg
Bùi Đăng Sinh

Các tập thơ:

http://media.nghesi.vn/Bui%20Dang%20Sinh/files/2009/03/img037.jpg

Tập thơ "Nơi chờ đợi nhau"

http://media.nghesi.vn/Bui%20Dang%20Sinh/files/2009/03/img0362.jpg

Tập thơ: "Thăm thẳm"

http://media.nghesi.vn/Bui%20Dang%20Sinh/files/2009/03/img0381.jpg

Tập thơ "Nhìn lại ngày mai"

http://media.nghesi.vn/Bui%20Dang%20Sinh/files/2009/03/img0391.jpg

Tập thơ "Mắt bão"

http://media.nghesi.vn/Bui%20Dang%20Sinh/files/2009/03/img041.jpg

 Tập thơ "Tôi đi tìm tôi"

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét