TRAO GIẢI CUỘC THI THƠ CHỦ ĐỀ TÌNH MẸ 03 - 02 - 2015

BÙI ĐĂNG SINH

Đồng xu của mẹ

Từ lâu
mẹ tôi
gom
từng
xu

Đồng xu
bớt khẩu phần mỗi bữa

Chúng tôi cười
Hàng xóm cười
Bà già đã đến hồi dở dở…

Một chiều kia
mẹ khó thở
Chúng tôi đến bên giường
Tay run run mẹ lần mở nắp rương
Chiếc rương vẫn còn khóa
Nhưng xung quanh đã mọt.
Mẹ thảng thốt:
-          Đêm qua
bố gọi mẹ về!
Có mấy đồng đây
mẹ chẳng mang đi
dưới âm tiêu tiền khác

Các con mua chè
Mời dân làng chén nước

Tôi nghẹn nấc

                                                B.Đ.S


Nhà thơ Bùi Đăng Sinh phó chủ tịch CLB Thơ Việt Nam công bố kết quả cuộc
thi thơ Đại Nam Nguyễn Bình Khiêm chủ đề Tình Mẹ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét