Kỉ Niệm 60 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình Hà Nội


Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang phát biết tại lễ kỉ niệm
Quang Cảnh lễ Kỉ niệm 60 năm Trường học sinh Miền Nam trên đất Bắc
 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình Hà NộiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét