Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13 - Rằm Tháng Riêng Ất Mùi 2015


Nhà Thơ Vũ Duy Thông và Nhà Thơ Bùi Đăng Sinh
Trong ngày Thơ Việt Nam Ất Mùi 2015 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám 
Các Nhà Thơ Quốc Tế tham dự ngày Thơ Ất Mùi 2015
Bùi Đăng Sinh & Ngọc Căn trong ngày thơ Việt Nam Ất Mùi 2015
tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét